Ise kodulehe valmistamine - head ja vead


Hea kodulehe valmistamine - olulised komponendid

Korralik, professionaalse viimistlusega koduleht sisaldab mitmeid olulisi elemente, ilma milleta veebilahendus hästi tööle ei hakka. Vaatleme siinkohal pisut lähemalt, millised on kodulehe valmistamise käigus loodavad komponendid, ehk millest üks hea koduleht koosneb. Vaatlesime eelnevates teemades, näiteks kui kaua võta b aega ise kodulehe valmistamine milliseid asju tuleb täiesti nullist alustades õppida ja selgeks teha enne kui midagi nähtavat üleülse valmib ning sellest koorus välja üsna praktiline soovitus tellida kodulehekülje valmistamine hoopis professionaalide käest.

Kindlasti ei saa ühtegi kodulehekülge valmistada ilma korraliku lähteülesandeta. Kui veebivalmistusprojektile ei ole seatud selgeid piire eesmärkide ja ajakava osas, siis on ohuks, et töid tuleb mitu korda ümber teha ning valmistamine kipub kuude kaupa venima. Seevastu korraliku eesmärkide sõnastuse ja selgelt formuleeritud lähteülesande puhul on loomulik, et tulemus tuleb parem (oluliselt eesmärgipärasem) ja kodulehe valmistamise projekt on võimalik läbi viia tunduvalt lühema ajaga. Kogemustega arendusbüroo on võimeline looma kaasaegseid lehekülgi 2-3 nädalaga, mõistagi võib see varieeruda ettevõtte sisemisest töökorraldusest, kodulehe keerukusest ja ka sellest, kui palju teisi projekte parajasti paralleelselt töös on.

Tavapäraselt on lähteülesande komponentideks:

  1. Mida kodulehekülg peab tegema, milleks see valmistatakse
  2. Milliste info jaoks, millised on olulisemad lehed ja teemasektsioonid
  3. Kodulehe üldine visuaalne väljanägemine, milline see peab olema 
  4. Milline on edaspidine laiendamis- ja toimetamisvajadus
  5. Mida külastajad peaksid lehel tegema, kuhu neid tuleks suunata
  6. Kui palju on kodulehe sisutoimetajatele vaja koolitust
  7. Milliseks perioodiks peaks olema tehniline garantii

Nende punktide põhjal koostatud lähteülesanne on piisavalt ammendav, et selle põhjal suudab vähegi kogenud projektijuht kokku panna pakkumise, vajadusel küsida pakkumise koostamiseks mõned lähteülesanded. Lähteülesande põhjal koostatud pakkumisdokument kirjeldab lähemalt millised on võimalused lehekülge toimetada, millised laotused ja funktsionaalsused sellel on ja kui palju muid tugiteenuseid (näiteks tehnilise garantii pikkus, kasutajate koolitus, kasutajatoe periood, hilisemad hooldusvõimalused jne.) tegija koos kodulehe valmistamisega pakub. Mõistagi võivad erinevad pakkujad struktureerida dokumendid erinevalt, kuid oluline on siiski jälgida, et kõik olulised komponendid oleksid olemas ja hiljem ei tuleks iga väikese liigutuse eest hiigelsummasid lisaks maksta.

Peale lähteülesande koostamist tuleb kokku otsida kodulehe valmistamise allikmaterjalid. Tavapäraselt koosneb kodulehe kujundus mitmetest visuaalsetest elementidest, näiteks tunnusgraafikast, piltidest ja taustafailidest, mis on loodud täpselt konkreetse kodulehe jaoks. Selleks, et kodulehele oleks võimalik näiteks firmagraafikat või päisesse asjakohaseid pilte paigutada, tuleb nende failid välja otsida ja projektijuhile või kujundajale saata.